Ads by
ޚަބަރު
ސިއްހީ ދާއިރާގެ އިންތިޒާމްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ގާއިމުކުރި “މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ލައިން” އިފްތިތާހްކޮށްފި

ސިއްހީ ހިދުމަތް ހޯދަން އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ރައްޔިތުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ގާއިމުކުރި “މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ލައިން” މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި މިއަދު ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި މޯލްޑިވްސް ހެލްތު ލައިން އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނަސީމް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ބޭސްފަރުވާގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ކަމަށެވެ.

އަދި މި ދާއިރާއިން އާއްމުން ކުރާ ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށް، ސިއްހީ ދާއިރާއިން ރަށްތައް ގުޅާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބޭސް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބަލި މީހުން އުފުލުމުގެ މަަސައްކަތްވެސް ހަރުދަނާކޮށްފައި ވާކަމަށް ނަސީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިފްތިތާހުކުރި ހެލްތު ލައިންގެ ދަށުން ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލު ނުވަތަ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބޭ ޑޮކްޓަރުން ކޮންމެ މަހަކު އެ އަތޮޅެއްގެ ރަށްރަށުގައި ތިބޭ ބަލިމީހުންގެ ގާތަށް ގޮސް ފަރުވާ ދޭނެއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *