Friday, 19 July 2024
Ads by

މަގުތަކަށް ކުނި އެޅި 100 މީހުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މަގުތަކަށް ކުނި އެޅި 100 މީހުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

މަގެއްގެ މައްޗަށް އަޅާފައިވާ ކުނިތައް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން ކުރަނީ - ފޮޓޯ:ސިޓީ ކައުންސިލް

މާލޭގެ މަގުތަކަށް ގޭގެއިން ގިނަ އަދަދަކަށް ކުނި ނެރެ ބެހެއްޓުމާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް 100 މީހުން ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންގާރަ ދުވަހު ބުނެފައި ވަނީ ކުނި އެޅުން މަނާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ކުނި އަޅައިގެން މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް 100 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ވަނީ ކޮންމެ މިީހަކު 500 ރުފިޔާއިން ކަމަށް އެ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ގޭތެރެ ސާފުކޮށް މަގުތަކަށް ބާ ފަރުނީޗަރާއި ހިފައި ގެންގުޅޭ ބައެއް ސާމާނު ނެރުމުގެ ސަބަބުން، މާލޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކުނި ގިނަވުމާ ގުޅިގެން އެކަމުގެ ޝަކުވާ ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ވެމްކޯއިން އަންނަނީ މަގުތައް ސާފުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

މާލޭގެ މޭޔަރު އާދަމް އާޒިމް އެކްސްގައި ކުރެެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިދިޔަ 17 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާލެ ތެރެއިން 263.5 ޓަނުގެ ކުނި ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ 25 ފޫޓުގެ 10.54 ކޮންޓޭނަރުގެ ކުނި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭގެ މަގުތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ކުރަމުންދާއިރު ރޭ އެކަނިވެސް 38 ޓަނުގެ ކުނި ނަގާފައިވާ ކަމަށް އެ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ މަގުތަކަށް ކުނި އެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ގޭގެއިން ފަރުނީޗަރާއި ހިފައި ގެންގުޅޭ ސާމާނު އުކާލުމަށް ވެމްކޯއިން ދެމުން އަންނަ ކެޕްސްގެ ޚިދުމަތް ހޯދަން އެދިފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި