Ads by
ޚަބަރު
އެމްޓީސީސީން މ. އަތޮޅުގައި ސްޕީޑް ފެރީގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި
ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ

މ. އަތޮޅުގައި ފެރީ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް ސްޕީޑް ފެރީގެ ހިދުމަތް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

އެމްޓީސީސީން ވިދާޅުވީ ކުރިޔަށް އޮތް ހަފްތާގައި މި ހިދުމަތް ދޭން ނިންމާފައިވަނީ ހިލޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ހިދުމަތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ސްޕީޑް ފެރީތަކަކީ ޖުމްލަ 45 ފަސެންޖަރުންނަށް ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތަކެއް ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިލޭ ދަތުރު ކޮށްދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ކަސްޓަމަރުން ފެރީ ޝެޑިއުލަށް އަހުލުވެރިކޮށް، އެ ހިދުމަތް ރަނގަޅަށް ތަޖުރިބާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިނުމާއިއެކު، ކަސްޓަމަރުންގެ ހިޔާލާއި އެއްގޮތަށް ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ހިދުމަތް ހަރުދަނާކުރުން ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މުއްދަތުގައި ދަތުރު ކުރުމަށް ޖާގަ ހޯދުމަށް ގުޅާނީ އެމްޓީސީސީގެ ނަންބަރު 7955508 އަށެވެ.

ސްޕީޑް ފެރީ ހިދުމަތުގެ ޝެޑިއުލް އެމްޓީސީސީ ވެބްސައިޓުން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. އަދި ރަސްމީކޮށް އަގު ނަގައިގެން ހިދުމަތް ފެށުމާއެކު، ހިދުމަތް ދިނުމަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ވެބްސައިޓުން އޮންލައިންކޮށް ޓިކެޓް ނެގެން ހުންނާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީއިން މައުލޫމާތް ދެއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *