Wednesday, 24 July 2024
Ads by

މޯލްޑިވިއަނުން އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ ޓިކެޓު އަގުހެޔޮކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަނުން އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ ޓިކެޓު އަގުހެޔޮކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓުތަކެއް: އެ އެއަރލައިނުން ވަނީ އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ ޓިކެޓު އަގުހެޔޮކޮށްފައި - ފޮޓޯ:މޯލްޑިވިއަން

ޤައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަނުން ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކަށް ޚާއްޞަ އަގުތަކެއް ކަނޑައަޅައި، ޓިކެޓު އަގުހެޔޮކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެފައި ވަނީ މި ޕްރޮމޯޝަނަލް ފެއާގެ ދަށުން އެ އެއާލައިނުން ދަތުރުކުރަމުން އަންނަ ޑޮމެސްޓިކް އަށް އެއަރޕޯޓަކަށް ޚާއްޞަ ފެއާތަކެއް ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ފެއާގެ ދަށުން އެ ކުންފުނީގެ ޓިކެޓިން އޮފީސްތަކާއި ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް ޓިކެޓު ބުކްކުރެވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނަލް ފެއާގެ ދަށުން ދަތުރު ކުރެވޭ ޑޮމެސްޓިކް އަށް އެއަރޕޯޓަކީ:

  • ސ. ގަމަށް އެއްކޮޅު ޓިކެޓު – 1،222 ރުފިޔާ
  • ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް އެއްކޮޅު ޓިކެޓު – 1،155 ރުފިޔާ
  • ގދ. ކާޑެއްދޫއަށް އެއްކޮޅު ޓިކެޓު – 1،333 ރުފިޔާ
  • ގއ. ކޫއްޑޫއަށް އެއްކޮޅު ޓިކެޓު – 1،111 ރުފިޔާ
  • ހދ. ހަނިމާދުއަށް އެއްކޮޅު ޓިކެޓު – 1،111 ރުފިޔާ
  • ލ. ކައްދޫއަށް އެއްކޮޅު ޓިކެޓު – 1،055 ރުފިޔާ
  • ނ. މާފަރަށް އެއްކޮޅު ޓިކެޓު – 999 ރުފިޔާ
  • ރ. އިފުރަށް އެއްކޮޅު ޓިކެޓު – 999 ރުފިޔާ

އެތެރޭގެ އުދުހުމުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވިއަނުން ކުރަމުން އަންނައިރު، އެ އެއަރލައިން ހިންގަމުންދާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް (އައިއޭއެސް) އިން މިދިޔަ މަހު ވަނީ އެއަރލައިނަށް އޭޓީއާރު މަރުކާގެ ދެ މަތިންދާބޯޓު ހޯދުމަށް އޭޓީއާރު ކުންފުންޏާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯގެ ބަންޑާރަނައިކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދަތުރުތައް ފެށުމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
Majlis_majilis4
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަންގީގެ އަޑު އިއްވަން ފަށައިފި
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!