Wednesday, 24 July 2024
Ads by

މާދަމާއަކީ މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް

މާދަމާއަކީ މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް

މާދަމާއަކީ މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސްކަމުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

މާދަމާއަކީ މިއަހަރުގެ ރޯދަމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ހަނދު ސާބިތުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިއްވެވި ބަޔާނުގައެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގެ ހަނދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށަށާއި އިސްލާމި ބައެއް ޤައުމުތަކަށް ފެނިފައިވާތީ، މާދަމާއަކީ ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ރަސްމީކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ބަޔާނަކީ ފަލަކީ ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކުން ކުރެއްވި މަޝްވަރާތަކަށްފަހު އިއްވެވި ބަޔާނެކެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރޯދަމަސް ފެށުމުގައި އަމަލު ކުރާ އުސޫލަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިރުއޮއްސޭއިރު ހަނދު ފެންމަތީގައި ހުންނާނެކަމަށް ފަލަކީ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ރެއެއްގައި ރާއްޖެއަށް ނުވަތަ އެހެން އިސްލާމީ ޤައުމަކަށް ހަނދު ފެނިއްޖެނަމަ ދެން އަންނަ ދުވަހު ރޯދަ ހިފަން ފެށުމެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
Majlis_majilis4
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަންގީގެ އަޑު އިއްވަން ފަށައިފި
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!