Monday, 22 July 2024
Ads by

ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުން މާލެ އާއި އައްޑޫ ސިޓީގައި ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވައިފި

ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުން މާލެ އާއި އައްޑޫ ސިޓީގައި ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވައިފި

ބީއެމްއެލްގެ މުވައްޒަފުން މާލެ އާއި އައްޑޫ ސިޓީގައި ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ބާއްވާފައި - ފޮޓޯ:ބީއެމްއެލް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ މުވައްޒަފުން އިސްނަގައިގެން ރޯދަ މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މާލެ އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ބީއެމްއެލުން ބުނީ މި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން އެއްގަމާއި ފަޅުތެރެ ހިމެނޭހެން ފަސް ސަރަޙައްދެއް ސާފުކޮށް، މާލޭގެ މިސްކިތެއްގެ ބޭރުފާރުގައި ކުލަލާފައިވާ ކަމަށާއި ސާފުކުރި ހުރިހާ ސަރަޙައްދަކުން ހަތަރު ޓަނުގެ ކުނި ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ ތެރެއިން ފަސް ޖަންބޯ ބޭގްގެ ޕްލާސްޓިކް ވަނީ ރީސައިކަލް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައި ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެއެވެ.

ބީއެމްއެލުން ބުނެފައި ވަނީ މި ހަރަކާތުގައި މާލޭން އެ ބޭންކުގެ 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި ކަމަށެވެ. މިއީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް، މޯލްޑިވްސް އޯޝަން ޕްލާސްޓިކް އެލައަންސް (މޯޕާ) އަދި ޑައިވް ޑެސްކް އާ ގުޅިގެން ހިންގުނު ހަރަކާތެެކެވެ.

މި ހަފުތާ ފެށުނުއިރު ބ. އޭދަފުށި، ރ. މީދޫ، ފ. ނިލަންދޫ އަދި މ. މުލި މުވައްޒަފުން ވަނީ މި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ރޯދަ މަހަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މި ރަށްތަކުގައި ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގާފައި ކަމަށް ބީއެމްއެލުން ބުނެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!