Sunday, 14 July 2024
Ads by

މަޖިިލިސް އިންތިހާބުގެ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަވަސްކޮށްފި

މަޖިިލިސް އިންތިހާބުގެ ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަވަސްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު އަންނަ މަހަށް ފަސްކުރުމާ ގުޅިގެން ރީރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ހުޅުވައިލަން އޮތް ދުވަސް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އަވަސްކޮށްފިއެވެ.

21 އޭޕްރީލްގައި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން ރީ-ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އަލުން ހުޅުވާލަން އެންމެ ފުރަތަމަ ނިންމީ މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހަށެވެ. ނަމަވެސް އީސީން މިހާރު ވަނީ ރީރަޖިސްޓްރޭޝަން މި މަހުގެ 10 އަށް އަވަސްކޮށްފައެވެ. ސުންގަޑި ހަމަވާނީ މި މަހުގެ 16 އަށެވެ.

ރޯދަ މަހުގެ ދުވަހަކަށް އިންތިހާބު ދިމާވާތީ، ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގު ކުރެއްވުމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަ އޭޕްރިލް މަހުގެ 21 ގައި ވޯޓުލުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށެވެ.

އިންތިހާބު އެ ދުވަހަށް ފަސްކުރުމާއެކު އަލަށް 560 ފަރާތަކަށް 18 އަހަރު ފުރި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބޭނެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި