Wednesday, 24 July 2024
Ads by

އެސްޓީއޯއިން ފިޔާގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

އެސްޓީއޯއިން ފިޔާގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ރޯދަމަހު ހެޔޮ އަގުގައި ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން، އެސްޓީއޯއިން ފިޔާގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފިއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ބުނީ ފިޔާ ކިލޯއެއް މިހާރު 17 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން ފިޔާ ކިލޯއެއް ވިއްކީ 20 ރުފިޔާއަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯއިން ބުނީ، ފިޔާ ބަސްތާއެއް މިހާރު 320 ރުފިޔާއަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އެއީ 130 ރުފިޔާގެ ހެޔޮވުމެކެވެ. މީގެ ކުރިން ފިޔާ ބަސްތާއެއް ވިއްކަމުން އައީ 450 ރުފިޔާއަށެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ، 10 ބަސްތާ ފިޔާ ވިއްކާނީ ބަސްތާއެއް 310 ރުފިޔާގެ މަގުން ކަމަށާއި 20 ބަސްތާ ފިޔާ ވިއްކާނީ ބަސްތާއެއް 300 ރުފިޔާގެ މަގުން ކަމަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
Majlis_majilis4
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަންގީގެ އަޑު އިއްވަން ފަށައިފި
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!