Monday, 22 July 2024
Ads by

އަލަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ ޒުވާން ޚަޠީބުން ރޯދަ މަހު ޚުޠުބާ ކިޔާނެ: ޝަހީމް

އަލަށް ހުއްދަ ދޫކުރާ ޒުވާން ޚަޠީބުން ރޯދަ މަހު ޚުޠުބާ ކިޔާނެ: ޝަހީމް

ޒުވާން ޚަޠީބުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ:އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ޒުވާން ޚަޠީބުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން، އަލަށް ތަމްރީނުކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ރަސްމީ ހުއްދަ ދޫކުރަން ފަށްޓަވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޒުވާން ޚަޠީބުން ތަމްރީނުކުރުމަށް މި އަހަރު ފެށި މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން ހިފި ކުދިންނާ އިންޓަރވިއުކޮށް، ސްކްރީންކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ މިނިސްޓްރީން ފަށާފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހުއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު މިއަދު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޒުވާން ޚަޠީބުންނާ އިންޓަރވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ، މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ޢަމަލީ ތަމްރީނު ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. މި ތަމްރީނުތައް ހޮނިހިރު ދުވަހު ނިންމައި، އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެ ކުދިންނަށް ޚުތުބާ ކިޔުމުގެ ރަސްމީ ހުއްދަ ދޫކުރަން ފަށްޓަވާނެ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހު އެ ޒުވާނުން ޚުޠުބާ ކިޔާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޒުވާން ޚަޠީބުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލި ފުރުޞަތުގައި 160 ކުދިންނާ ވަނީ އިންޓަރވިއުކޮށްފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ ގްރޭޑް 10، 11 އަދި 12 ގައި އުޅޭ ދަރިވަރުންނަށާއި ސްކޫލް ނިންމާފައިވާ ޒުވާނުންނަށް ހުކުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުގެ އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން އިންތިޒާމުކުރެވުނު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގެ ބޭނުމަކަށްވެފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްރަށުގައި އިމާމުން ލިބުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދައި ޒުވާން ކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި އިމާމުކަން ކުރުމާއި ޚުޠުބާ ކިޔުމަށް ޝައުޤުވެރިކަން އުފެއްދުމުގެ އިތުރުން ދީނަށް ލޯބިކުރުން އެ ކުދިންގެ ހިތްތަކުގައި އާލާކުރުމެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!