Friday, 19 July 2024
Ads by

އޮޔާ ބެހެމުން ދިޔަ ޑައިވަރުންތަކެއް ސަލާމަތްކޮށް ގައްދޫއަށް ގެންގޮސްފި

އޮޔާ ބެހެމުން ދިޔަ ޑައިވަރުންތަކެއް ސަލާމަތްކޮށް ގައްދޫއަށް ގެންގޮސްފި

އޮޔާ ބެހެމުން ދިޔަ ޑައިވަރުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ - ފޮޓޯ:ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް

އޮޔާ ބެހެމުން ދިޔަ ޑައިވަރުންތަކެއްތަކެއް ސަލާމަތްކޮށްފައިވާ ކަަމަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައި ވަނީ މެރިން ޕޮލިހުގެ ލޯންޗެއް މިއަދު ހެނދުނު ފުވައްމުލަކުން ފުރައިގެން ގދ. އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް ގދ. ގަމާ ދިމާލު ކަނޑުމަތިން ޑައިވަރެއް ފެނިގެން އެ ސަރަޙައްދަށް ދިޔައިރު ދެ ޑައިވަރުން ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ލޯންޗް ކައިރި ކުރުމުން އިތުރު ޑައިވަރުންތަކެއް އޮޔާދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ސަރަޙައްދުން ރަޝިޔާގެ 10 ޑައިވަރުންނާއި ހަތަރު އިންސްޓްރަކްޓަރަކު މެރިން ޕޮލިހުގެ ލޯންޗުން ނަގައި ސަލާމަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި ދިވެހި ތިން އިންސްޓްރަކްޓަރަކު ހިމެނޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި އެ އެންމެންވެސް ގދ. ގައްދޫއަށް ގެންގޮސް އެ މީހުން ޑައިވިނަށް ދިޔަ ސަފާރީގެ ދޯންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެންމެންގެ ހާލުވެސް ރަނގަޅު ކަމުގައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި