Monday, 22 July 2024
Ads by

މޯލްޑިވިއަން އިން ލަންކާ އަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

މޯލްޑިވިއަން އިން ލަންކާ އަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އިން އަންނަ އޭޕްރީލް އިން ފެށިގެން ސްރީލަންކާ އަށް ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވިއަން އިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މޯލްޑިވިއަން އިން ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯގެ ބަންޑާރަނައިކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް 25 އޭޕްރީލް 2024 އިން ފެށިގެން ހިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށާއި އެއީ އުފާކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މި ދަތުރުތައް ފުޅާކުރުމުގެ ސަބަބުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުހިންމު މަންޒިލްތަކާ ރާއްޖެ ގުޅާލުމާއި، ފަސިންޖަރުންނަށް ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކުރުމާއި، ސަގާފީ އަދި އިޤްތިޞާދީ މުޢާމަލާތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް މޯލްޑިވިއަންއިން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެންދާނެ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކޮލަމްބޯއަށް ހަފްތާއަކު ދެ ފްލައިޓް ބާއްވަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި ޝެޑިއުލް ފަރުމާކޮށްފައި ވަނީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާ މީހުންނާއި ވިޔަފާރީގެ ދަތުރުވެރިންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދީ، ހަފްތާ ބަންދުގެ ދަތުރުތަކަށް ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދޭ ގޮތަށެވެ. މޯލްޑިވިއަނުން ވިދާޅުވީ މިއަދުން ފެށިގެން ޓިކެޓު ބުކް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!