Friday, 19 July 2024
Ads by

އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ޕާޓީ ބަދަލު ނުކުރަން ހުވާކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ޕާޓީ ބަދަލު ނުކުރަން ހުވާކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކޮށް، މަޖިލީހަށް ހޮވުމުން ޕާޓީ ބަދަލު ނުކުރުމަށް އެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ހުވާކުރަނީ - ފޮޓޯ:އެމްޑީޕީ

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ ކަމަށްވާ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން، މަޖިލީހަށް ހޮވުމުން ޕާޓީ ބަދަލު ނުކުރާނެ ކަމަށް ހުވާކޮށްފިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކޮށް، މަޖިލީހަށް ހޮވުމުން ޕާޓީ ބަދަލު ނުކުރުމަށް އެ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ހުވާކޮށްފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި “މިސްރާބު ހަމަ މަގަށް” ޖަލްސާގައެވެ. އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން މަޖިލީހުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ހުވާލައިދީފައި ވަނީ އެ ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއިލެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުން ކުރި އެ ހުވާގައި ބުނީ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެނަމަ މަޖިލީހުގެ ދައުރުގެ މުއްދަތުގައި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ހުރުމަށާއި އެ ޕާޓީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ޕާޓީގެ އުސޫލުތަކާއި ނިންމުންތަކާއި ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ހިންގާ ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށް އިޤުރާރުވެ، މާތް ﷲ ގަންދީ ހުވާކުރާ ކަމަށެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން، މަޖިލީހަށް ހޮވުމުން ޕާޓީ ބަދަލު ނުކުރާނެ ކަމަށް ހުވާކުރުވިއިރު، އިންތިޚާބުވުމަށް ފަހު މެންބަރުކަމުގެ ދައުރުގެ ތެރޭގައި ޕާޓީ ބަދަލު ކުރުމަކީ އާންމުކޮށް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން އެމްޑީޕީގައި ތިއްބެވި 13 މެންބަރަކު މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ސަރުކާރު ހިންގަމުން އަންނަ ޕާޓީ، ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ) އަށް ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި