Ads by
ޚަބަރު
މޫސުން ތަން ނުދޭތީ އިދިކޮޅުގެ ސައިކަލު ބުރު ކެންސަލް ކޮށްފި 

ޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން މިއަދު ހަވީރު މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރި ސައިކަލު ބުރު މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ޕީޕީއެމްގެ ސައިކަލު ކެންސަލް ކޮށްފިއެވެ.

Ads by Eki Online

މިއަދުގެ ސައިކަލު ބުރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާލޭގެ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ހުޅުމާލޭގައި ވެސް ވަނީ ބޮޑު ސައިކަލު ބުރެއް ބާއްވާފައެވެ. އެ ސައިކަލު ބުރުގައި މުއިއްޒުގެ ރަނިންމޭޓް ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފް ބައިވެރިވިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ވަނީ ބޮކޮށް ވާރޭ ވެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ސަމާލުވެސް ނެރެފައެވެ. އެގޮތުން ށ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ތ. އަތޮޅާ ހަަމައަށް މިހާރު ވަނީ ހުދު ސަމާލު ނެރެފައެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ވިދާޅުވީ މިރޭ ނުވައެއް ޖެހުމާ ހަމައަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެެހުމާއެކު ގުރުުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒަށް ކެންޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ދަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ބާއްވަމުންނެެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *