Ads by
ޚަބަރު
މުޢިއްޒަކީ ހަރުކަށި ފިކުރާއި ކްރިމިނަލް ނެޓްވޯކްތަކާއި ގުޅިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓެއް: ފައްޔާޒު 

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަކީ ހަރުކަށި ފިކުރާއި ކްރިމިނަލް ނެޓްވޯކްތަކާއި ގުޅިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

ކާނިވަލުގައި ރޭ ބޭއްވި “އުފާވެރި މާލެ” ޖަލްސާގައި ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ 56 ޕަސަންޓަށް ވުރެ އެންމެ ވޯޓަކުން ވެސް އެމްޑީޕީ ތިރި ނުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

އަދި މިއަދު ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ މި ގައުމުގައި ޒަމާނުއްސުރެ އުފެދިފައިވާ އަނިޔާވެރިކަން ނިންމާލުން ކަމަށާއި އެކަން ކުރެވޭނީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު އެ ކޯލިޝަންގެ ވެރިކަން މި ގައުމުގައި ހިނގައިގެން ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

“އަޅުގަނޑުމެންނެއް ބޭނުމެއް ނޫން އަޅުގަނޑުމެންގެ ޒުވާނުންނާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ އަންހެން ބޭކަަލުންނާއި އަޅުގަނޑުމެންގެ ހާއްސަކޮށް އަންހެން ދަރިން ގެއަށް ވައްދައި، ފޮރުވައި މުޖުތަމައުން އެކަހެރިކުރާކަށް،”

ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅުގެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓެއް ނޫން ކަމަށެވެ “އެއީ މިގައުމުގައި އުފެދިފައިވާ ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ޕާޓީތަކުގައާއި އަދި ނުވިތާކަށް މިގައުމުގަ އޮތް ކްރިމިނަލް ނެޓްވޯކްތަކާ ގުޅިފައި އޮތް ކެންޑިޑޭޓެއް” ކަމަށެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *