Sunday, 14 July 2024
Ads by

މޯލްޑިވިއަނުން އޭޓީއާރު މަރުކާގެ އިތުރު 2 ބޯޓު ގެންނަނީ

މޯލްޑިވިއަނުން އޭޓީއާރު މަރުކާގެ އިތުރު 2 ބޯޓު ގެންނަނީ

މޯލްޑިވިއަނުން ގެނައި އޭޓީއާރު މަރުކާގެ ބޯޓެއް - ފޮޓޯ:މޯލްޑިވިއަން

ޤައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލީޓަށް އަލަށް އިތުރުކުރަން އޭޓީއާރު މަރުކާގެ ދެ ބޯޓު ގެންނަން ނިންމައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވިއަން ހިންގަމުން އަންނަ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް (އައިއޭއެސް) އިން އިއްޔެ މީސްމީޑިއާގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ސިންގަޕޯ އެއާޝޯގައި އޭޓީއާރު 42-600 މަރުކާގެ ދެ ބޯޓު ގެނައުމަށް އޯޑަރުދީފައިވާ ކަމަށެވެ.
މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެ ދެ ބޯޓާ އެކު، އަންނަ އަހަރު އެ ކުންފުނީގެ ފްލީޓުގައި ހިމެނޭ އޭޓީއާރު މަރުކާގެ ބޯޓުތަކުގެ އަދަދު ހަތަކަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެއެވެ.

މޯލްޑިވިއަނުން ކުރަމުން އަންނަ ދަތުރުތަކުގައި އޭޓީއާރު މަރުކާގެ ތިން ބޯޓު ބޭނުންކުރަމުން އަންނައިރު މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އެ އެއާލައިނުން ވަނީ އޭޓީއާރު 72-600 މަރުކާގެ ދެ ބޯޓަށް އޯޑަރުކޮށްފައެވެ.

އައިއޭއެސްއިން މިދިޔަ މަހުގެ ނުވަވަނަ ދުވަހު ވަނީ ބޮއިން 787-8 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓެއް ކުއްޔަށް ނެގުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފައެވެ. ހަ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ނަގަން އިޢުލާނުކުރީ 250 ސީޓުގެ ބޯޓެކެވެ. އެ ކުންފުނިން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ވައިޑް-ބޮޑީ މަތިންދާބޯޓެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރިއެވެ. އޭރު އިޢުލާނުކޮށްފައި ވަނީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެއާބަސް އޭ 330-220 މަރުކާގެ މަތިންދާބޯޓަކަށެވެ.

މީގެކުރިން ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު އަމީން ވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވައިޑް-ބޮޑީ ދެ މަތިންދާބޯޓު ގެނެސް، މޯލްޑިވިއަނުން އާ ހަތް މަންޒިލަކަށް ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ވައިޑް-ބޮޑީ ބޯޓުތަކުގައި އެއްފަހަރާ 275 ފަސިންޖަރުންނަށް ދަތުރު ކުރެވޭއިރު، އެ ބޯޓުތަކާ އެކު ދުރު މަންޒިލުތަކަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ކުރެވޭނެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް