Ads by
ޚަބަރު
ހިންދޫ ދީނުގެ ކްލާސްތައް ހިންގި ފާދިރީ ޑީޕޯޓްކޮށްލައިފި

މާލޭގައި ހިންދޫ ދީނުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މައްސަލާގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ އިންޑިއާގެ ދެ މީހުން ޑީޕޯޓް ކޮށްލައިފި އެވެ.

Ads by Eki Online

މާލޭގައި ހިންދޫ ދީނުގެ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މައްސަލަ ފެންމަތިވީ ގަނޭޝް ޑުބޭ ނަމަކަށް ކިޔާ ހިންދޫ ދީނުގެ ފާދިރީއަކު އެކި މައްސަލަތަކަށް ރޫހާނީ ގޮތުން ހައްލު ހޯދާނެ ގޮތްތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ކްލާސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާކަން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހާމަކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މިމައްސަލާގައި ސަރުކާރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައިވަނިކޮށް އިއްޔެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ވަނީ މިމައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފަ އެވެ.
ފުލުހުން އިއްޔެ ބުނީ އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. މި މައްސަލައަކީ ދިވެހީންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ހިމާޔަތް ކުރުމާއި ބެހޭ ގާނޫނާއި އިމިގްރޭޝަން ގާނޫނާއި ހިލާފު ކަމަކަށްވާތީ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއަދު މި ދެމީހުން ރާއްޖެއިން ވަނީ ޑީޕޯޓްކޮށްލާފައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *