Wednesday, 24 July 2024
Ads by

ގދ. ތިނަދޫގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

ގދ. ތިނަދޫގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

ގދ. ތިނަދޫގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިރޭ ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ތިނަދޫގައި ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެއާޕޯޓުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މުއްތަލިބެވެ.

މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ތައިލެންޑުގެ ޕޭން ޕެސިފިކް ކުންފުންޏާއެވެ.

އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މިނިސްޓްރީ އިން ބުނުފައިވަނީ މި އެއާޕޯޓު މަޝްރޫއަށް 400-600 މިލިއަން ޑޮލަރު ކޮންޓްރެކްޓަރު އިންވެސްޓު ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި މަޝްރޫއަށް އެއްވެސް ފައިސާއެއް ހަރަދެއް ނުކުރާނެއެވެ. ތިނަދޫގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރަނީ އެންމެ ބޮޑެތި ބޯޓުތައް ޖެއްސޭ ވަރުގެ ރަންވޭއަކާ އެކުއެވެ.

ފްލައިން ސްކޫލެއްގެ އިތުރުން ކާގޯ ފެސިލިޓީ އާއި ފިއުލްފާމެއް އަދި އެއާކްރާފްޓުތައް ސާވިސްކުރާނެ އެމްއާރުއޯ ފެސިލިޓީ ވެސް އެ އެއާޕޯޓްގައި ގާއިމްކުރާނެއެވެ.

އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމުގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުތައް ވެސް އެ ކުންފުނިން ހިންގާނެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
Majlis_majilis4
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ބަންގީގެ އަޑު އިއްވަން ފަށައިފި
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!