Ads by
ކުޅިވަރު
ޔުއެފާގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އެރްލިންގް ހާލަންޑް ހޯދައިފި
ޔުއެފާ

ޔުއެފާގެ އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ރެކޯޑް މުގުރަމުން އަންނަ ފޯވާޑް އެރްލިންގް ހާލަންޑް ހޯދައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ހާލަންޑް އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދީ 352 ވޯޓުން ކުރިހޯދައިގެންނެވެ.

ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ ކޯޗްކަމުގެ ދަށުގައި މެންޗިސްޓަރ ސިޓީއިން ޕްރިމިއާ ލީގާއި އެފްއޭ ކަޕް އަދި ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ނަގައި ޓްރެބަލް އެއް ހޯދިއިރު، އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ހާލަންޑް ވަނީ ހުރިހާ މުބާރާތެއްގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި ކުޅުނު 53 މެޗުން 52 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ޕްރިމިއާ ލީގް އަދި ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު މުބާރާތުގައި ވެސް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހާލަންޑް ހޯދީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު 12 އަދި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި 36 ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ.

ފޯވާޑް ހާލަންޑްގެ ފަހަތުން އެންމެ ގިނަ ވޯޓް ލިބިފައިވަނީ ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ މޮޅު އެއްކުޅުންތެރިޔާ ލިއޮނަލް މެސީއާއި, ހާލަންޑްއާއި އެއްޓީމް އެއްގައި ކުޅެމުން އަންނަ ކެވިން ޑި ބްރޭނާއެވެ. މެސީއަށް ލިބިފައިވަނީ 227 ވޯޓެވެ. އަދި ޑި ބްރޭނާ އަށް ލިބިފައިވަނީ 225 ވޯޓެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *