Ads by
ޚަބަރު
ނަހުލާގެ ތައުރީފް ގާސިމަށް: އެއީ ޖަވާހިރެއް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ގާސިމް އިބްރާހިމަކީ ޖަވާހިރެއް ކަމަށް ސިފަކުރައްވައި ގާސިމްގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އޭނާ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކުރައްވައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި މިރޭ ޖޭޕީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަމުން ނަހުލާ ވިދާޅުވީ ގާސިމަކީ ކޮންކަހަލަ ބޭފުޅެއްކަން ޒުވާނުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އިނގޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މީސް މީޑިއާގައި ގާސިމްއާ ގުޅޭގޮތުން ދޮގު ވާހަކަތައް ފަތުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ގާސިމަކީ ޖަވާހިރެއް ކަމަށް ނަހުލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

” އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން އޮތީ ކިސަނޑުގަނޑެއްގައި އޮތަސް ޖަވާހިރެއް ވާނީ ޖަވާހިރަކަށޭ،”

ނަހުލާ ވިދާޅުވީ ޤައުމުގެ އިސްތިޤުލާލާއި މިނިވަންކަން ގެއްލިގެންދާ ހާލަތެއްގައި ވޯޓަކުން އެކަން ބަދަލުކޮށް އެހެން ގޮތެއް ހޯދުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާއެއްކަމަށެވެ.

އަދި ގާސިމަށް ލިބުނު އާމްދަނީގެ 65 ޕަސެންޓް ހޭދަކުރީ މި ގައުމުގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށްޓަކާ ކަމަށާއި އެތަށް ބަޔަކަށް ގާސިމް އެހީތެރިވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ކުރަނީ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދީ އަދި ދަރަނި ނައްތާލައި ރާއްޖެ އަށް ކުރިއެރުން ހޯދައިދިނުމަށްޓަކާ ކަމަށް ނަހުލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *