Friday, 19 July 2024
Ads by

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސް އާއި ބައްދަލް ކުރައްވައިފި

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސް އާއި ބައްދަލް ކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޢިއްޒު ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސް ތައްޔިބު އެރެދިގާންއާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ރައީސް މުއިއްޒުއާއި ތައްޔިބު އެރެދޮގާން ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވަނީ ޔޫއޭއީގައި އިއްޔެ ކުރިއަށްދިޔަ ވޯލްޑް ގަވަމަންޓްސް ސަމިޓުގެ ހަވާސާގައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރާއްޖެއާއި ތުރުކީ ވިލާތާ ދެމެދު ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސްއާއި އެރެދޮގާން ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވާއިރު އިއްޔެ ވަނީ ތުރުކީގައި ދިވެހި އެމްބަސީއެއް ގާއިމް ކޮށްފިއެވެ. މިއީ ތުރުކީގައި ދިވެހި އެމްބަސީއެއް ގާއިމްކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ އިއުލާނުގައި ވާގޮތުން، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ލިޔުއްވާ ސިޓީގައި ނަންބަރު ޖެހުމުގައި، “ތުރުކީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ”އަށް ލިޔުއްވާ ސިޓީތަކުގައި ޖެހުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 499 އެވެ.

ތުރުކީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ގޮތުގައި 22 ކަމެއް ވަނީ ހަނަޖައްސާފައެވެ.

ތުރުކީގައި ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީއެއް ހުޅުވަން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު 10 ގައެވެ. ތުރުކީއަކީ، ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒު މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 17 ގައި މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވުމަށް ފަހު ރަސްމީ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު ކުރެއްވި ގައުމު ވެސް މެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި