Ads by
ޚަބަރު
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަކީ ކުޑަ ޕާޓީއެއް ކަމަށް ބަޔަކު ގަބޫލު ކުރި ނަމަވެސް އެއީ ހަގީގަތެއް ނޫން: ގާސިމް 

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަކީ ކުޑަ ޕާޓީއެއް ކަމަށް ބަޔަކު ގަބޫލު ކުރި ނަމަވެސް އެއީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އަދި ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

ުޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ގާސިމް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ވެސް އޭނާގެ މުހިންމުކަން ފެންނަނީ ހަމައެކަނި އިންތިހާބުތަކާ ހަމައިން ކަމަށެވެ.

އަދި ރައްޔިތުން އޭނާއާ ވެރިކަން ހަވާލުކޮށްފިނަމަ މީހަކަށް އަނިޔާވެރި ނުވާނެ ކަމަށާއި ދައުލަތުގެ ބޮޑު ލާރިއެއްގައި ވެސް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ގާސިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

“އަޅުގަނޑު މިނިސްޓަރުކަން ހަވާލުކޮށްފައި ހުރި މީހާ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ވަޒީފާ ހަވާލުކޮށްފައި ހުރި މީހާ ބޮޑު ލާރިއެއްގައި ޖެހުނަސް އިނގިލި ބިންދާލާނަން،”

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ފޯރިއާއެކު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ކުރަމުންދާއިރު ގާސިމް އާއި ރަނިންމޭޓް އަމީން އިބްރާހިމް ގެންދަވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކަށް ވަޑައިގެން ކެމްޕޭނުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *