Ads by
ޚަބަރު
އައްޑޫ ސިިޓީގައި ބަލައިލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން ފެންނަމުން ދާނީ ރައީސް ހިންގަވާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ދާ މަންޒަރު: ޝާހިދު

އައްޑޫ ސިިޓީގައި ބަލައިލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން ފެންނަމުން ދާނީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހް ހިންގަވާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ދާ މަންޒަރު ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ރައީސް ޞާލިޙް ހިންގަވާ ތަރައްގީގެ މަަޝްރޫޢުތައް އައްޑޫގެ ބަލާލި ކޮންމެ ހިސާބަކުން ފެންނަމުންދާ ކަމަށެވެ.

“މި ސަރުކާރުން މި ދަނީ އައްޑޫ މުޅިން ބަދަލުކޮށްލަމުން”

ޝާހިދު ދަނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް ޞާލިހާއެކު ކެންޕެއިން ހަރަކާތްތަކުގައި އެކި ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ. ރައީސް ޞާލިހުގެ މުހިންމު އެއް އަމާޒު ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވަނީ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ހޯދައިދިނުމާއި އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެއެއް ހޯދައިދިނުމެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކާއެކު މީހުން ބިނާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިއަދު ވެސް 1200 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ހިލޭ ޑިގްރީގައި ކިޔެވަމުންދާ ކަމަށެވެ. މިހުރިހާ ސަބަބަކާއި ގުޅިގެން މިއަދު ރައްޔިތުން ދާން ބޭނުންވަނީ އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެއަށް ކަމަށް ޝާހިދު  މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *