Friday, 19 July 2024
Ads by

މަޖިލީހުގައި ނެތް ބަޔަކު ލައިގެން މެންބަރުންގެ އަދަދު ގުނުމަކީ ބުއްދި ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން: ރޮޒައިނާ

މަޖިލީހުގައި ނެތް ބަޔަކު ލައިގެން މެންބަރުންގެ އަދަދު ގުނުމަކީ ބުއްދި ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން: ރޮޒައިނާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ކޯރަމް ކުރިން ވެސް ގުނަމުން އައި ގޮތަށް، މިހާރު ހުސްވެފައިވާ މަޖިލީހުގެ ދާއިރާތަކުގެ ގޮނޑިތައް ވެސް ހިމަނައިގެން ގުނަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ބޯހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަޖިލީހުގައި މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ ޖަލްސާގައި މަޖިލިސް ރައީސް ވަނީ މި މައްސަލައިގައި މެންބަރުން ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ހާމަކުރައްވަން ފުރުސަތު ދެއްވައިފައެވެ.

މި ބަހުސްގައި ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ, މަޖިލީހުގައި ނެތް ބަޔަކު ލައިގެން ބޯ ގުނުމަކީ ބުއްދި ހަމަނުޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށާއި ކޮމިޓީތަކާއި ބަހުސް އަދި ވޯޓުގައި ބައިވެރިނުވެވޭ ބަޔަކު ހިމަނައިގެން ޖުމްލަ އަދަދު ގުނަން ޖެހުމަކީ މީހުން މަރުވުމުން ވެސް އެ މީހުން ހިމެނުން ކަހަލަ ކަމެއްކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މި ވަގުތު މި މަޖިލީހުގެ އަދަދު ކަމަށް މަޖިލީހުގައި ނެތް ބަޔަކު ލައިގެން ގުނުމަކީ ބުއްދި ހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން، މިތަނުގައި ގޮނޑިތަކަކަށް އިންތިހާބު ބަޔަކު ނުކުރެވޭ ހާލަތެއްގައި ގޮނޑިތަކެއް ހުސްވެފައި މިވަނީ. އެހެންވީމާ ކިހިނެއްތޯ މި ވަގުތު އެ މީހުން ލައިގެން އަޅުގަނޑުމެން މިތާނގައި މަޖިލިސް ކުރިއަށް ގެންދަވާ ކަމަށް ވަންޏާ ވޯޓު ގަޑީގައިވެސް އެ ގޮނޑިތަކުގައި ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ތިބެން ޖެހޭނެ. އަދަދު ހަމަކުރަންވެސް ކޮންމެވެސް ބަޔަކު އެ ގޮނޑިތަކުގައި ތިބެން ޖެހޭނެ. އަދި ބަހުސް ކުރަންވެސް އެ ގޮނޑިތަކުގައި ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ތިބެން ޖެޙޭނެ.

– ރޮޒައިނާ

ރޮޒައިނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ, މިގޮތަށް އަމަލުކުރާނަމަ ރޯދަ މަހު ކަދުރު ބަހާއިރު ގޭގޭގައި މަރުވެފައި ތިބި މީހުން ވެސް ލައިގެން ބަހަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި