Sunday, 14 July 2024
Ads by

އަލްހާންގެ ޕޮންޒީ ސްކީމުން ގެއްލުންވި 2 މީހަކަށް ފައިސާ ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

އަލްހާންގެ ޕޮންޒީ ސްކީމުން ގެއްލުންވި 2 މީހަކަށް ފައިސާ ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ފޮޓޯ: މީސް މީޑިޔާ

“އޮންލައިން ޓްރޭޑިން”ގެ ނަމުގައި އަލްހާން ފަހުމީ ހިންގި ޕޮންޒީ ސްކީމުން ގެއްލުންވި އިތުރު 2 މީހަކަށް ފައިސާ ދޭން ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައިވަނީ، އަލްހާންގެ ޕޮންޒީ ސްކީމުން ގެއްލުން ލިބުނު އެކަކަށް 800,000 ލައްކައެއްހާ ރުފިހާ އަދި އަނެއް ފަރާތަށް 250،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ކުރި ހުކުމް ޕޮންޒީ ސްކީމުން ލަނޑު ލިލުބު 2 މީހަކަށް މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވާއިރު ފާއިތުވި އަހަރުގެ މޭ މަހުވެސް އަލްހާންގެ ކުންފުންޏަށްވަނީ ޕޮންޒީ ސްކީމުން ގެއްލުންވި ފަރާތަކަށް 90،000 ރުފިޔާ ދެެއްކުމަށް ހުކުމް ކޮށްފައެވެ.

ފުލުހުން މީގެ ކުރިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އަލްހާންގެ ޕޮންޒީ ސްކީމުންވަނީ 1684 މީހެއް އަތުން. 98 މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އިންވެސްޓު ކުރުމުގެ ނަމުގައި، އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައި ކަމުގައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ބޮޑު ފްރޯޑެއް ހިންގާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އަލްހާން ފަހުމީގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް އަދި ކުންފުނީގެ އެކައުންޓް ފްރީޒްކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގައެވެ. އޭރު ފްރީޒްކޮށްފައިވަނީ އަލްހާން ފަހުމީގެ “ކިންގްސް ފޮރެކްސް ޓްރޭޑިން”ގެ އެކައުންޓެވެ. ރާއްޖޭގައި ޕޮންޒީ ސްކީމެއް ހިންގާ ކަމަށް ބުނެ އެމްއެމްއޭއިން ވަނީ އާންމުގެ ސަމާލުކަމަށްވެސް އޭރު އެ މައްސަލަ ގެނެސްފައެވެ. މިއީ ގިނަ ބައެއްގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދައި، އިން އިންވެސްޓުކޮށް، ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެ ފައިސާ ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ހިންގި ސްކީމެކެވެ.

މި މައްސަލާގައި އަލްހާންގެ އިތުރުން ގިނަ ދައުވާތަކެއް ކޮށް ކޯޓަށް މައްސަލަ ފޮނުވާފައިވަނީ އަލްހާންގެ ދެ ކޮއްކޮއިން ކަމަށްވާ ޝަހުބާން ފަހުމީ އާއި ޝަޒުބާން ފަހުމީގެ މައްޗަށެވެ.ޕީޖީ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފައިވަނީ އެއިން ކޮންމެ މީހެއްގެ މައްޗަށްވެސް ޓެކުމުގެ 13 ދައުވާއެއްކޮށް މައްސަލަ ކޯޓަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް