Friday, 19 July 2024
Ads by

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ދިރިއުޅުއްވުން މުލިއާގެއަށް ބަދަލުކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ދިރިއުޅުއްވުން މުލިއާގެއަށް ބަދަލުކުރައްވައިފި

ފޮޓޯ: މީސް މީޑިޔާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ސާޖިދާ މުޙައްމަދު، މުލިއާގެއަށް ދިރިއުޅުއްވުން ބަދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު މުލިޔާގޭގެ ގިނަ މަރާތްމާތުތަކެއް ކުރުމަށް ޓަކައި ރައީސް އަދި ފަސްޓް ލޭޑީ ވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ގެކޮޅުގައި މަޑުކުރައްވާފައިއެވެ.

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އެ ގެކޮޅަށް ބަދަލުވެވަޑައިގެންނެވީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. ސަރުކާރުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި މުލިޔާގެއަކީ ވަރަށް ދުވަސްވީ ގެކޮޅެއް ކަމުން އެ ގެކޮޅުގެ ބާވެފައި ހުރި ބައިތައް މަރާމާތުކުރަން ޖެހުނެވެ.

މި މަރާމާތްތަކުގެ ސަބަބުން އެ ގެކޮޅުގެ އަސްލަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށްވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައިއެވެ. މުލިޔާގެއަކީ ރާއްޖޭގައި ވެރިކަމަށް އަރާވަޑައިގެން ހުންނަވާ ރައީސް ހުންނަވާ ރަސްމީ ގެކޮޅެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މުލިއާގެއިން ނިކުމެވަޑައިގަތީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި