Friday, 19 July 2024
Ads by

ދިވެހި މަސްދޯނިތަކަށް އިންޑިޔާ ސިފައިން އެރި މައްސަލާގައި ސަފީރު ހާޒިކުރަންޖެހޭ

ދިވެހި މަސްދޯނިތަކަށް އިންޑިޔާ ސިފައިން އެރި މައްސަލާގައި ސަފީރު ހާޒިކުރަންޖެހޭ

ފޮޓޯ: މަޖިލިސް

ދިވެހި މަސްދޯނިތަކަށް އިންޑިއާގެ ކޯސްޓް ގާޑުން އެރި މައްސަލާގައި އެ ގައުމުގެ ސަފީރު ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުނުކުރާތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ ކަމަށް ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ (މޮސްޓާ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ އެންމެ އުތުރު ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ތިން ދޯންޏަކަށް އިންޑިއާގެ ސިފައިން ހަތިޔާރާ އެކު އެރި މައްސަލާގައި ޑިމޮކްރެޓްސް އަށް ނިސްބަތްވާ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު ވަނީ ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅުއްވައިފައެވެ.

މެންބަރު ވަހީދު ހުށަހެޅުއްވި އެ ކުއްލި މައްސަލައަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ފެނިގެން މިދަނީ ސިޔާސީ ދެ ޕާޓީގެ ކޯޅުމުގެ ތެރެއިން ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވަމުންދާތަން މަންޒަރު ކަމަށާއި އެ ކޯޅުމުގެ ސަބަބުން ފިތެމުން މިދަނީ ރައްޔިތުންކަމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާކަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ނުކުރޭކަމަށާއި ސަރުކާރަށް ޗައިނާގެ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާކަށް ނުކުރޭ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

މިއަދުވެސް ހަމަ ހަމަޖެހިލާފައި މިތާ ފަހަތުގައި އިން އިންޑިއާ އެމްބެސެޑަރު. އެންމެން ސަލާންކޮށްފައި މިވަރެއް ނެތިގެން އުޅުނީ،

– މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު

ސަރުކާރުން ވަނީ އެ މައްސަލައިގެ މައުލޫމާތު ލިއުމުން ދޭން އިންޑިއާ ސަރުކާރުގައި އެދިފައެވެ. ނަމަވެސް އަދި ޖަވާބެއް ލިބުންކަން ސަރުކާރުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި