Friday, 19 July 2024
Ads by

އެމްޑީޕީ އަދި ދަ ޑިމޮކްރޭޓްސްގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ފެށިގެން ކުރިއަށް

އެމްޑީޕީ އަދި ދަ ޑިމޮކްރޭޓްސްގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ފެށިގެން ކުރިއަށް

ފޮޓޯ: މީސް މީޑިޔާ

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އަދި ދަ ޑިމޮކްރޭޓްސްގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ފެށިގެން ކުރިއަށްދަނީއެވެ.

ދެ ޕާޓީގެވެސް ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ހެނދުނު 09:00 ން 17:00ކަށް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނެފައިވާ ގޮތުން ޕްރައިމަރީގައި 40 ދާއިރާއެއްގައި ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި 149 ކެންޑިޑޭޓަކު ވާދަކުރާނެ ކަމަަށެވެ. 25،000 ވުރެ ގިނަ މެންބަރުންނަށް ޕްރައިމަރީ ގައި ވޯޓްލެވޭއިރު ޖުމްލަ 95 ރަށެއް ގައި ވޯޓްލުން ކުރިއަށް ދާނެއެވެ. އަދި މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލައި އެމްޑީޕީން 46 ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވަނީ ޓިކެޓު ކަށަވަރުވެފައެވެ.

ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޕްރައިމަރީ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2 ދާއިރާގައެވެ. އެއީ ހުޅުމާލެ ދެކުނު ދާއިރާ އަދި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގައެވެ. ހުޅުމާލެ ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގައި ބެހެއްޓި އިރު، ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައި ވަނީ އެ ޕާޓީގެ ހަރުގޭގައެވެ.

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާރޗް މަހުގެ 17 ގައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި