Monday, 22 July 2024
Ads by

މިހާތަނަށް މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ 2 ކެނޑިޑޭޓުން: އީސީ

މިހާތަނަށް މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ 2 ކެނޑިޑޭޓުން: އީސީ

ރައްޔިޔުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް މިހާތަނަށް ކެނޑިޑެންސީ ފޯމް ހުށަހެޅީ އެންމެ 2 ކެނޑިޑޭޓުން ކަމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލިތާ މިހާރު 4 ދުވަސް ވަނީވެފައެވެ. އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ބަންދުވާނީ މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އީސީގެ ނާއިބް ރައީސް އިސްމާޢީލް ޙަބީބް އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިސީއަށް އަދި މިހާތަނަށް ލިބިފައިވަނީ ގަމު ދާއިރާއާއި ނިލަންދޫ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާ 2 ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ފޯމް އެކަނި ކަމަށެވެ. އަދި މި ދެފަރާތަކީވެސް އަމިއްލަގޮތުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ފަރާތްތަކެއް ކަމަށް ހަބީބް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 09:00 އިން ފެށިގެން މެންދުރު 02:00 ޖެހުމާ ހަމައަށެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހު މެންދުރުފަހު 02:00 އިން ހަވީރު 04:00 ޖެހުމާ ހަމައަށްވެސް ފޯމް ބަލައިގަންނާނެއެވެ. އިލްކެޝަންސް ކޮމިޝަނުން ފޯމް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ދަރުބާރުގޭގެ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ޕާތީތަކުގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަކުރާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމަށް ޕާޓީތަކުން ދަނީ ޕްރައިމަރީތައް ބާއްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ޕީއެންސީން ވަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ 27 ގައި އެޕާޓީގެ މަޖިލިސް ޕްރައިމަރީ ބާއްވާފައެވެ. އަދި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އާއި ދަ ޑިމޮކްރޭޓްސް ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓްލުން މިއަދު ކުރިއަށް އެބަގެންދެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!