Friday, 19 July 2024
Ads by

އިންޑިއާ ސިފައިން އަނެއްކާ ވެސް މަސް ދޯންޏަކަށް އަރައި ބިރު ދައްކައިފި

އިންޑިއާ ސިފައިން އަނެއްކާ ވެސް މަސް ދޯންޏަކަށް އަރައި ބިރު ދައްކައިފި

އިންޑިއާގެ ސިފައިންތަކެއް ރާއްޖޭގެ އިތުރު މަސްދޯންޏަކަށް އެރި މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ބުނެފިއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފައިވަނީ މި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެރޭ މާހޯރަ3 ނަމަކަށް ކިޔާ މަސްދޯނި ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް އިންޑިއާ ސިފައިން އެ ދޯންޏަށް އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މޮޅަދޫ ބޮޔާއި 3 މޭލު ހިސާބުން ރޭގަނޑު 12 ޖެހިއިރު އިންޑިޔާގެ މަނަވަރެއް ކައިރިކޮށް ދޯންޏައް އަރާ މަސްވެރިންނަށް ބިރު ދައްކާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވަނީ މި މައްސަލަ ވަނީ ދޯނީގެ ވެރިފަރާތުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ އަސުރުމާ3 ނަމަކަށް ކިޔާ މަސްދޯންޏަށް އިންޑިއާގެ ދެ ކޯސްޓްގާޑް ކައިރިކޮށް ސިފައިން އަރާފައިވާ އިރު، އެ ދޯނީގައި ހަތިޔާރާއެކު ބޭރުގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާ މަންޒަރު ފެންނަ ވީޑިއޯއެއް އިއްޔެ ވަނީ ވައިރަލްވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށް އުތުރުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ސިފައިން ވަނީ އިއްޔެ އިން ފެށިގެް ޕެޓްރޯލް ކުރަން ފަށާފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި