Friday, 19 July 2024
Ads by

އެމްއައިބީގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އެމްއައިބީގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އިން ބޮޑު އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ހަތަރު އުމްރާ ދަތުރު ހުށަހަޅައި މި އަހަރުގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއައިބީން ހާމަކުރިގޮތުގައި މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މިއަދުން ފެށިގެން އަންނަ އޭޕްރިލް މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެމްއައިބީގެ “އެޕްލައިނައު” ޕޯޓަލަށް ގޮސް ވަގުތުން އެކައުންޓު ހުޅުވައި އެ ބެންކުގެ ހުރިހާ ބްރާންޗަކުން ލިބެން ހުންނަ އިންސްޓަންޓް ކާޑު ނަގާ، އެކައުންޓާ ލިންކުކޮށް، އެމްއައިބީގެ ވިސާ ކާޑުން 20 ޓްރާންސެކްޝަން ހަދަންޖެހޭނެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އެމްއައިބީން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ. ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ލަކީޑްރޯއެއް ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ޕްރޮމޯޝަނުގައި މި ލަކީޑްރޯއިން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް އިފްތާރު ޕެކެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕްރޮމޯޝަން ނިމުމުން ނަގާ ގްރޭންޑް ލަކީޑްރޯއިން ހޮވޭ ހަތަރު ފަރާތަކަށް މި ޕްރޮމޯޝަނުގެ ބޮޑު އިނާމު ކަމުގައިވާ އުމްރާ ދަތުރު ލިބޭނެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި