Friday, 19 July 2024
Ads by

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އިތުރު 6 ގައުމެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަނީ

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އިތުރު 6 ގައުމެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަނީ

މި އަންނަ މަހު ބާއްވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ބޭރުގެ 6 ގައުމެއްގައި ވޯޓްފޮށި ބަހައްޓަން ނިންމައިފިއެވެ.

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބުނީ ވޯޓްފޮށި ބަހައްޓަން ނިންމީ

  • އިންޑިއާގެ ޓްރިވަންޑްރަމް
  • މެލޭޝިއާގެ ކުއަލަލަމްޕޫރް
  • ސްރީ ލަންކާގެ ކޮލަމްބޯ
  • ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކް
  • އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަން
  • ދުބާއީ

މީގެ އިތުރުން މި ފަހަރު ވޯޓްފޮށި ބަހައްޓަން ނިންމާފައި ވަނީ ޖުމްލަ 37 ރިސޯޓެއްގައެވެ.

20 ވަނަ މަޖިލީހަށް ޖުމްލަ 93 މެންބަރުން އިންތިހާބު ކުރާނެއެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާޗް 17 ގަ އެވެ. މި އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިދިޔަ މަހުގެ 30 އިން ފެށިގެން މި މަހުގެ 14 އާ ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ.

ނޯޓް

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ޚަބަރު ސްޕޮންސަރ ކުރެއްވުމަށް 7252999 ގުޅާލައްވާ!

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި