Monday, 22 July 2024
Ads by

އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީ އަމްރު މަޖިލީހަށް ވާދަކުރަން ނިންމައިފި

އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީ އަމްރު މަޖިލީހަށް ވާދަކުރަން ނިންމައިފި

ފޮޓޯ: މީސް މީޑިޔާ

އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީ ހުސެއިން އަމްރު، ދަ ޑިމޮކްރެޓްސްގެ ޓިކެޓުގައި 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވާދަކުރައްވަން ނިންމަވައި އެކަން އިއުލާން ކުރައްވައިފިއެވެ.

އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި އަމްރު ވިދާޅުވީ އޭނާ ވާދަކުރައްވަނީ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާއަށް ކަމަށެވެ.

މަޖިލިހަށް ކުރިމަތިލާން ނިންމީ ދާއިރާގެ ހައްގުގައި ވަކާލާތު ކުރުމަށާއި ގައުމީ އެތައް މައްސަލަތަކަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށްވެސް މަސައްކަތް ކުރުމަށް އޮތް އެންމެ ފަހިމަގަކީ މަޖިލިސް ކަމަށްވާތީ ކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިހާބު ގައި 41 ދާއިރާއަކަށް ކެންޑިޑޭޓުން ނެރެން ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ނިންމާފައިވާއިރު  އެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓަށް ހުޅުވާލުމުން 41 ދާއިރާ އަކަށް 46 ކެންޑިޑޭޓުން ކުރިމަތިލާފައިވެއެވެ. އަމްރު އަކީ ޕްރައިމަރީ އެއް ނެތި ޕާޓީގެ ޓިކެޓް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅެކެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަ ޖެހިފައިވަނީ މާރޗް މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!