Sunday, 14 July 2024
Ads by

ހުކުރު ޚުތުބާތައް އިނގިރޭސި ބަހުން ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި

ހުކުރު ޚުތުބާތައް އިނގިރޭސި ބަހުން ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފި

ރާއްޖޭގެ ހުކުރު ހުތުބާތައް އިނގިރޭސި ބަހަށް ތަރުޖަމާކޮށް ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި ލިބޭ ގޮތް ހަދައިފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު އިއްޔަ އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓްއެއްގައި ވިދާޅުވީ އެ ފޮތް މިހާރު ނެރެފައިވާ ކަމަށާއި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ މުސްލިމުންނަށް ޙުތުބާ ފޮތް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

“އިސްލާމް ދީނަކީ އާލަމީ ރިސާލަތެއް. އިސްލާމީ މެދުމިންކަމުގެ މަންހަޖާއި ސައްހަ މައުލޫމާތު މުސްލިމުންނަށް ފޯރުކޮށްދި ނުމަކީ ނުހަނު ބޭނުންތެރި ކަމެއް.” މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހުކުރު ހުތުބާތައް އިނގިރޭސީ ތަރުޖަމާ ކުރުމަށްފަހު ފޮތެއް ނެރެފައިވާއިރު، ހުކުރު ހުތުބާ ކިޔާ ވަގުތު ޓީވީއަށް އިނގިރޭސި ބަހުން ސަބްޓައިޓަލް އަރާ ގޮތަށް ވެސް ހަދާފައިފައިވެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި