Monday, 22 July 2024
Ads by

ދައުރުން ބޭރުން ބާއްވާ ދެވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު 1 ޖަހާއިރު

ދައުރުން ބޭރުން ބާއްވާ ދެވަނަ ޖަލްސާ މިއަދު 1 ޖަހާއިރު

ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިތުރު ޖަލްސާއެއް މިއަދު 1 ޖަހާއިރު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މިއީ ދައުުރުން ބޭރުން ބާއްވާ މަޖިލީހުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާއެވެ. ދައުރުން ބޭރުން ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބޭއްވީ އިއްޔައެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުދޭން އެމްޑީޕީ އާއި އެ ޕާޓީއާއެކު މަޖިލީހުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޑިމޮކްރެޓްސް އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެއާއެކު ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މެމްބަރުން ވަނީ އިއްޔެ ހެނދުނު ބާއްވަން އުޅުނު ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިޔަނުދީ ހުއްޓުވާފަ އެވެ. އަދި އޭގެފަހުން ރޭ ޖަލްސާ ބާއްވަން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް އެކަން ކާމިޔާބުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ރައީސް ޑރ. މުއިއްޒުގެ ކެބިނެޓްގައި 22 ވަޒީރުން ތިއްބަވާއިރު އެމްޑީޕީން ނިންމާފައިވަނީ ބަންޑާރަ ނައިބު އަހުމަދު އުޝާމް، އިސްމާލިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު އަދި ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަލީ ހައިދަރަށް ރުހުން ނުދިނުމަށެވެ.

ފުރަތަމަ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އިއްޔަ 9:00 އިން 10:30 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލީ މެންދުރު 1:30 ގައި އަލުން ފެށުމަށެވެ. އެއީ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމާމެދު ވޯޓަށް އަހާށެވެ. ނަމަވެސް ނިޒާމު ގެއްލި އެގަނޑީގައި ވޯޓަށް ނޭހުނެވެ.

ދެން ރޭގެ މަޖިލިސް ފެށުނީ 8 ޖެހިއިރުއެވެ. އަނެއްކާ ވެސް ނިޒާމު ނެތިގެން, މަޖިލިސް މެދު ކަނޑާލިއެވެ. އޭގެ ފަހުން 22:44ގައި އަލުން މަޖިލިސް ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެ ވަގުތު ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިންނެވީ ވަޒީރުން އިންނަވާ ގޮނޑިކޮޅުގައެވެ. އަދި ވޯޓަށް އެހުމަށް ވަނީ ބެލް ޖައްސަވާފައެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ފަސް ވަރަކަށް މިނެޓް ފަހުން މަޖިލިސް ޖަލްސާ ނިންމަވާލެއްވިއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!