Friday, 19 July 2024
Ads by

ގާސިމް, ސިޔާމް އަދި ނާޒިމްގެ ދާއިރާ ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ދޫކޮށްލައިފި

ގާސިމް, ސިޔާމް އަދި ނާޒިމްގެ ދާއިރާ ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން ދޫކޮށްލައިފި

ފޮޓޯ:ޕީއެންސީ

ތިން ޕާޓީއެއްގެ ލީޑަރުން ވާދަކުރައްވާ މަޖިލިސް ދާއިރާތަކުގެ ގޮނޑިއަށް ވާދަނުކުރަން ކޮންގްރެސް ޕާޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

ކޮންގްރެސް ޕާޓީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޕީއެންސީގެ ޗެއާޕާސަން އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުالله ވިދާޅުވީ, ކުރިން ވެސް އެއްބަސްވެވުނީ ގުޅިގެން ހުރިހާ ގޮނޑިއަކަށް ވާދަކުރުމަށް ކަމަށާއި އެ ގޮނޑިއަށް ވެސް ވާދަކުރައްވާނީ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

އެއީ އެމްއެންޕީގެ ލީޑަރު ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވާދަކުރައްވާ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއާއި އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ސިޔާމް އަހުމަދުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއާއި ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ގޮނޑިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ ޕްރައިމަރީގައި 283 ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރެއެވެ.

13 ދާއިރާއަކުން ވަނީ ޕްރައިމަރީއާ ނުލާ ޓިކެޓު ކަށަވަރުވެފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި