Saturday, 20 July 2024
Ads by

މާލެއާއި ރަސްމާލެ ގުޅުވާލާނީ ކަނޑުއަޑީގެ ރީތި މަންޒަރު ފެންނަ އަންޑަވޯޓާ ޓަނަލަކުން: ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު

މާލެއާއި ރަސްމާލެ ގުޅުވާލާނީ ކަނޑުއަޑީގެ ރީތި މަންޒަރު ފެންނަ އަންޑަވޯޓާ ޓަނަލަކުން: ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު

މާލެއާއި ރަސްމާލެ ގުޅުވާލާނީ ކަނޑު އަޑީގެ ޓަނަލަކުން ކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މާލޭގެ މޭޔަރު ހޮވުމަށް ބޭއްވި ބައި-އިލެކްޝަން ކާމިޔާބު ކުރެއްވި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް އާދަމް އާޒިމް އާއި ކައުންސިލް މެމްބަރު ކަމަށް އިންތިހާބުވި ތިން ބޭފުޅުން މަގާމުގެ ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ, މިދިޔަ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ގުޅިފަޅު, ގިރާވަޅު ފަޅު އަދި ހުޅުމާލޭ ފޭސް ތިނެއް އެކުގައި އާބާދުކޮށްގެން ވެސް މި ސަރަހައްދުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ހައްލު ނާންނާނެ ކަމަށެވެ.

މާލޭ ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ބްރިޖުތަކުން ގުޅިފައިވާ ތަންތަނުގައި އާބާދުވާން ކަމަށް އާދަމް އާޒިމް ދެއްކެވި ވާހަކައަށް ރައްދު ދެއްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ, ރަސްމާލެއާއި މާލެ ގުޅުވާލާނީ ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ އަންޑަވޯޓާ ޓަނަލުން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ގާބިލް ކުންފުންޏަކާއެކު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު ފީސިބިލިޓީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ, މި ޓަނަލުން ރޭލުގައި ސްމާލެ ދަތުރުކުރާއިރު ކަނޑުއަޑީގެ ހިތްގައިމު ރީތި މަންޒަރުތައް ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށާއި މިއީ ޓޫރިޒަމްގެ ބޮޑު މަޝްރޫއަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި