Saturday, 20 July 2024
Ads by

ސީރިއާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިތިބި ދިވެހި 5 އާއިލާއެއްގެ 21 މީހަކު ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ސީރިއާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިތިބި ދިވެހި 5 އާއިލާއެއްގެ 21 މީހަކު ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ފޮޓޯ: އަވަސް

ސީރިޔާގައި ކުރިޔަށްދާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ސަރަހައްދުން ހާލުގައި ޖެހިފައި ތިބި ދިވެހި 5 އާއިލާއެއްގެ 21 ދިވެއްސަކު ރާއްޖެ ގެނެސްފިއެވެ.

މިއަދު ކުރިޔަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު ޢަލީ އިޙްސާން ވިދާޅުވީ ސީރިއާއަށް ހަނގުރާމައަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން 5 އާއިލާއެއް އެނބުރި އަންނަން ބޭނުންވުމުން، އެ 21 މީހުން މިއަދު ހެނދުނު މާލެ ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މީހުން ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވަނީ ޑީއެންއޭ ހެދުމަށް ފަހު ކަމަށާއި ފުލުހުން އެ ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާތަކުގެ ހާލު ބަލައި، މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 21 މީހެއް، ފަސް އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ. އޭގެ ތެރޭގައި 15 ކުޑަކުދިންނާއި ހަ ބޮޑެތި މީހުން ހިމެނޭ. އެ ހަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ފަސް މީހުންނަކީ އަންހެނުން. ދެން ފިރިހެނެއް. 18 އަހަރު ނުފުރޭ ހުރިހާ ކުދިން ވެސް ނިސްބަތްވަނީ މި ފަސް އަންހެނުންނަށް. މީގެތެރެއިން ޑީއެންއޭގެ ޒަރިއްޔާ އިން ކަށަވަރު ކުރެވުނީ އެ ކުދިންގެ މަންމައިންނަކީ ފަސް މީހުން ކަން.

– މިނިސްޓަރ އިޙްސާން

އެ މީހުން މިހާރު ތިބީ ހިންމަފުށީގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ނޭޝަނަލް ރީއިންޓެގްރިޝަން ސެންޓަރުގައި ކަމަށާއި އެ ރަށަށް ގެންގޮސްފައިވަމީ މެޑިކަލް އެގްޒެމިނޭޝަން ހެދުމަށް ފަހު ކަމަށް އިޙްސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ މީހުން ރާއްޖެ ގެނައީ ތުރުކީ- ސީރިއާ ބޯޑަރުގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓް ސަރުކާރަށް ލިބިގެން ކަމަށާއި 2022ގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރުން ދިޔައީ އެ މީހުން އަނބުރާ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށް އިހުސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

 

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި