Sunday, 14 July 2024
Ads by

އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް އިތުރު 10 ބޭފުޅަކަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް އިތުރު 10 ބޭފުޅަކަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ

ކުރިއަށް އޮތް 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 10 ކެންޑިޑޭޓަކަށް ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލާ ޓިކެޓް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ.

މީގެ ކުރިން 36 މީހަކަށް ވަނީ ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލާ ޓިކެޓު ކަށަވަރުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ޕްރައިމަރީއަކާ ނުލާ ޖުމުލަ 46 މީހަކަށް އެ ޕާޓީގެ ޓިކެޓު ކަށަވަރުވީއެވެ.

ޓިކެޓް ކަށަވަރުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރޭގައި މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުގައި އެމްޑީޕީ ތަމްސީލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބައެއް މެމްބަރުން ހިމެނެއެވެ.

ޕްރައިމަރީއަކާއި ނުލާ ޕާޓީ ޓިކެޓް ކަށަވަރުވެފައިވާ 10 ފަރާތްތައް:

  • އަމީން ފައިސަލް – ކަނޑިތީމު ދާއިރާ
  • ސަލީމް ހުސައިން – އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ
  • އަލީ ނިޔާޒް – ކުރެންދޫ ދާއިރާ
  • ޝާތިރު އަބްދުއްރަހްމާން – ހުރާ ދާއިރާ
  • ރުގިއްޔާ މުހައްމަދު – ދަނގެތި ދާއިރާ
  • މޫސާ ޝިޔާމް އަބްދުﷲ އަލީ – މުލަކު ދާއިރާ
  • އަބްދުﷲ ޝަރީފް – ގަމު ދާއިރާ
  • އަހްމަދު ސައީދު – ގެމަނަފުށީ ދާއިރާ
  • އަހްމަދު ސައީދު މުހައްމަދު – ގައްދޫ ދާއިރާ
  • އިބްރާހިމް މުއިއްޒު – ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ވެސް އެ ޕާޓީން މިއަދު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ.

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މާރިޗް 17 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
AP24125045591180-1717571401
"ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަކީ އަދާކުރަން ޖެހޭ އަޚުލާޤީ އަދި ދީނީ ވާޖިބެއް"
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
Ads by
މަގުބޫލު
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި
359112_efc4c2b7-9_
މޯދީ ހުވާކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
352573_6707d699-0_-scaled
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާން ކުރައްވައިފި
big_0UiZdrmV5dCZSFz
ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުުރުވެރިންގެ އަދަދު 9 ލައްކައަށް
345663_304e6724-f_
ރަށު ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަކުނުދޫ ކައުންސިލުން ރައީސް އާ ހިއްސާކުރައްވައިފި