Saturday, 20 July 2024
Ads by

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން އަންނަ މަހުގެ 5 ގައި

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން އަންނަ މަހުގެ 5 ގައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޢިއްޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިއްވާ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު އިއްވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ނިންމައިފިއެވެ.

މަޖިލީހުން ހާމަކުރި ގޮތުން، އަންނަ ދައުރުގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާތައް ފެށުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ޖަލްސާ ފެށުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އެދުވަހު ހެނދުނު 9:00 ގައެވެ.

އާ ދައުރަށް މަޖިލިސް ފަށާ އިރު، މަޖިލިހުގައި ވެރިކަން ކުރާ ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައެވެ. އެއީ އެމްޑީޕީގެ 14 މެމްބަރަކު ދާދި ފަހުން ވަނީ އެ ޕާޓީ ދޫކުރައްވައި ޕީއެންސީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މަޖިލިހުގައި މިހާރު ތިއްބެވީ އެމްޑީޕީ ތަމްސީލުކުރާ 42 މެމްބަރުންނެވެ. އަދި ޑިމޮކްރެޓްސްގައި 13 މެމްބަރުން މަޖިލިހުގަ އެބަ ތިއްވެވިއެވެ.

އާ ދައުރަށް މަޖިލިސް ފެށިގެންދާއިރު، މެޖޯރިޓީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އަދިވެސް އޮންނާނީ އެމްޑީޕީއެވެ. މައިނޯރިޓީ ޕާޓީއަށް ދެން ވެގެންދާނީ ޕީއެންސީއެެވެ.

މަޖިލިހުގެ އާ ދައުރު ފަށާ އަދި ރައީސް ޑރ. މުޢިއްްޒުގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވާއިރު، މިސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންނަށް އަދިވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ރުހުން ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި