Friday, 19 July 2024
Ads by

މާލޭގެ އަމީނީ މަގުގައި ތާރު އަޅާ ނިންމާލައިފި

މާލޭގެ އަމީނީ މަގުގައި ތާރު އަޅާ ނިންމާލައިފި

ފޮޓޯ: ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީ

މާލޭގެ އަމީނީ މަގުގައި ތާރުއެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ ކަމުގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަމީނީ މަގުގެ އެންމެ ފަހުން އޮތް ސެގްމެންޓް 12، އަދި 13ގެ މަސައްކަތްތައް ނިންމާލާފައި ވަނީ ރޭގައެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އަދި މަގުގެ އެެބައި އޮތީ އާއްމު ދަތުރުފަތުރަށް ހުޅުވާ ނުލައެވެ.

އަމީނީ މަގުގެ ނުނިމިއޮތް 12 އަދި 13 ސެގްމެންޓްގެ  ޢަމަލީ މަސައްކަތް ރޯޑް ކޯޕަރޭޝަނުން ފަށާފައި ވަނީ، ނިމިދިޔަ ސަރުކާރު ބަދަލުވުމުން މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައި އޮތުމަށްފަހުގައި 9 ޑިސެންބަރު 2023 ގައެވެ.

 

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި