Friday, 19 July 2024
Ads by

11 ދިވެހި ރެފްރީއަކަށް ފީފާ ބެޖު ލިބިއްޖެ

11 ދިވެހި ރެފްރީއަކަށް ފީފާ ބެޖު ލިބިއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރެފްރީން... ފޮޓޯ: އެފްއޭއެމް

11 ދިވެހި ރެފްރީއަކަށް ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާގެ ބެޖް މި އަހަރަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

މިއީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ދިވެހި ރެފްރީން ބައިނަލްއަގުވާމީ ގިނަ މުބާރާތްތަކެއްގައި އިންސާފުކޮށްފައިވާތީ އާއި ފިޓްނަސް ޓެސްޓާއި ތިއަރީ ޓެސްޓްތަކުން ފާސްވުމާ އެކު ފަހިވި ފުރުސަތެކެވެ.

ފީފާ ރެފްރީގެ ގޮތުގައި ބެޖް ލިބިފައިވަނީ

 • ޒަހީރު ހުސެއިން

މި އަހަރަށް ފީފާ އެލީޓް ރެފްރީންގެ ގޮތުގައި ހިމަނައިފަވާ ތިން ރެފްރީންނަކީ

 • މުހައްމަދު ޖާވިޒް (ޖޭޑް)
 • އާދަމް ފަޒީލް
 • ހުސެއިން ސިނާން

ފީފާ އެލީޓް އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީންގެ ބެޖް މި އަހަރު ލިބުނީ

 • ޖައުފަރު ރަޝީދު
 • އަހުމަދު އަބްދުﷲ
 • ނިއުޝާދު މުހައްމަދު
 • އަހުމަދު ހަސަން
 • އަހުމަދު އަފްސަހު

ފީފާ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީންގެ ބެޖް ލިބިފައިވަނީ

 • އަބްދުﷲ ޝާތިރު
 • ރައީފް ރައޫފް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ހަތަރު މަސްތެރޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ ސަރަހައްދީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތަކުގެ ތިން ފައިނަލުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ރެފްރީން ވަނީ ފުރުސަތު ހޯދައިފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރެފްރީން ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން މެޗުތަކާއި އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ރެފްރީންގެ ގޮތުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެ އެެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި