Friday, 19 July 2024
Ads by

ފައިނު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކޮށްފި

ފައިނު ކައުންސިލުގެ ރައީސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއިކޮށްފި

ރ.ފައިނު ކައުންސިލުގެ ރައީީސް މޫސާ އުމަރު މަނިކު، ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ޕީއެންސީއާއި ގުޅިވަޑައިގެންފިއެވެ.

އޭނާ މިހައިތަނަށް ހުންނެވީ، އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއްގޮތުގައި އޮތް އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މޫސާ އުމަރު މަނިކު ކޮންގްރެސް ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވުމުން، އޭނާގެ ފޯމާއި ޙަވާލުވެވަޑައިގަތީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ޕީއެންސީގެ ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ފުރުއްވަމުން ގެންދެވި ޙަސަން އަޙުމަދު(ހަސަންޓޭ) ވެސް އެ ޕާޓީ ދޫކުރައްވައި ޕީއެންސީއާ ވަނީ ގުޅިފައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި، ރައީީސް މުޢިއްޒު އާއިއެކު ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފައިވާ ކަމަށާއި، އިޙްލާސްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަމާއިއެކުގައި ޕީއެންސީގައި ހުންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި