Friday, 19 July 2024
Ads by

މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބާއްވާ ތާރީހު އިއުލާންކުރުން ފަސްކޮށްފި

މަޖިލިސް އިންތިހާބު ބާއްވާ ތާރީހު އިއުލާންކުރުން ފަސްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ބާއްވާ ތާރީހު އަދި ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އީސީގެ ނައިބް ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބް ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ސިޓީއެއް އެ ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އީސީން ވިދާޅުވީ އިންތިހާބު ބާއްވާ ތާރީހް އިއުލާން ކުރާނީ އެމްޑީޕީއާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

“ކޮމިޝަނުން ނިންމީ އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން އެމްޑީޕީއާވެސް މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު އަޅުގަނޑުމެންގެ ނިންމުން މި ހަފްތާގައި ހާމަކުރާނަން” އީސީން ވިދާޅުވިއެވެެ.

ހަބީބު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މާދަމާ 11:30ގައި އެމްޑީޕީއާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ތާރީޚު ކަނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުންނަށާއި ކެންޑިޑޭޭޓުންގެ އިތުރުން އީސީއަށް ވެސް އެންމެ ފަސޭހަ ވާނެ ގޮތް ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި