Friday, 19 July 2024
Ads by

އަލީ ނިޔާޒު ކުރެންދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަނީ

އަލީ ނިޔާޒު ކުރެންދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވަނީ

ކުރިއަށް އޮތް 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ކުރެންދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުގެ ކޮއްކޮ އަލީ ނިޔާޒު ނިންމައި އެކަން ރޭ އިއުލާންކޮށްފިއެވެ.

ނިޔާޒު އެކްސްގައިި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ވަނީ 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި މިހާރު ހިނގަމުންދާ 19 ވަނަ މަޖިލީހަށް ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން އަގުލަބިއްޔަތު ދިނީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަށްކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކުރެންދޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާކަން ހާމަކުރައްވަމުން އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ 20 ވަނަ މަޖިލީހަށްވެސް އެ ދާއިރާއިން ހޮވާނީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓެއްކަމަށެވެ.

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކުރެންދޫ ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި އިންތިހާބު ވެވަޑައިގެންނެވި އަބްދުލްޣަނީ އަބްދުލްޙަކީމް މިދިޔަ މަހު ވަނީ ވެރިކަންކުރާ ޕީއެންސީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި