Monday, 22 July 2024
Ads by

“ނޫރު ޓީވީ” މިމަހު އިފްތިތާހު ކުރަނީ

“ނޫރު ޓީވީ” މިމަހު އިފްތިތާހު ކުރަނީ

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އުފައްދާ ދީނީ ޗެނަލް “ނޫރު ޓީވީ” މި މަހު ފަށާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމު އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މީގެ ކުރިން އިސްލާމީ ޓީވީ ޗެނަލަކަށް ކިޔަން ރީތި ނަމެއް ހުށައަޅައި ދިނުމަށް ޑރ. ޝަހީމް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. ދީނީ ޗެނަލްއަށް ކިޔާނެ ނަމެެއް ހޯދުމަށް ޝަހީމުގެ ފޭސްބުކްގައި ޕޯސްޓު ކުރުމުން ގިނަ ބަޔަކުވަނީ ޚިޔާލުތައް ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މި އަހަރު ތެރޭގައި ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ އިތުރު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި، ޒަކާތު ހައުސް އިފްތިތާހު ކުރުމާއި، އިސްލާމީ ދައުވަތުގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޕްލޭން އިފްތިތާހު ކުރުމާއި، އަތޮޅު ވަގްފު މަޝްރޫއު އިއުލާންކުރުމާއި، ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާ އެކު ހައްޖާއި އުމްރާގެ ހިދުމަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އިސްލާމީ ޓީވީ ޗެނަލެއް ހެދުމަކީ ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކެވެ.

 

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
fayyaz4
ވޯޓުލާން ނިކުތީ މަދުބައެއް، ނަތީޖާއާއި މެދު މާޔޫސްވާންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ފައްޔާޒު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
Ads by
މަގުބޫލު
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
report 1
ރައީސް ނަޝީދު އެމްޑީޕީން ވަކިވުން, ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް އައި އިންގިލާބީ ބޮޑު ބަދަލެއް!
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!