Ads by
މުނިފޫހިފިލުވުން
ބާބީ ފިލްމު ރިލީޒްކޮށްފި

އާންމުންގެ ބޮޑޫ މަގުބޫލަކަމެއް ހޯދާފައިވާ ބާބީ ފިލްމު ރިލީޒްކޮށްފިއެވެ.

Ads by Eki Online

މި ފިލްމަކީ ވާނާ ބްރަދާސް ޕިކްޗާސްގެ ފިލްމެކެވެ. މި ފިލްމުގައި ބާބީގެ ރޯލުން މާގޮޓް ރޮބީ އަދި ކެންގެ ރޯލުން ރަޔަން ގޮސްލިންގް ފެނިގެންދާއިރު، ސިމޫ ލިއު، އެމެރިކާ ފެރެރާ، ކޭޓް މެކިނަން، އެލެގްޒެންޑްރާ ޝިޕް، އެމާ މެކީ، ވިލް ފެރެލް، އަދި އީސާ ރޭ ވެސް މި ފިލްމުން ފެނިގެންދާނެއެވެ.

ބާބީ ފިލްމުގެ ޕްރިމިއާގައި މަޝްހޫރު ގިނަ ތަރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ފިލްމުގެ ގިނަ ކާސްޓުންނާއި ކްރޫއިން ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ރެޑް ކާޕެޓްގައި ސަޕޯޓަރުން ތިބިއިރު، ތަރިންތައް އައުމާއެކު ސަޕޯޓަރުން ވަނީ އުފާފާޅުކޮށްފައެވެ. މި ޕްރިމިއާ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލައިވްކޮށް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ސަޕޯޓަރުންނަށް މި އިވެންޓް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތުވެސްދިނެވެ.

ބާބީ ފިލްމް ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ތަރިންނާއި ޑައިރެކްޓަރުންނާއި ޓެކްނިކަލް ކްރޫގެ އިތުރުން ވޯނާ ބްރަދާސްގެ މޮޅު މާކެޓިން ކެމްޕޭން ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

ޝްވެކް ސިނަމާ އިން މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ބާބީގެ ޝޯތަކެއް ވެސް ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވެއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *