Ads by
ޚަބަރު
ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު އެސްޓީއޯއިން ހެޔޮކޮށްފި

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފިއެވެ.

Ads by Eki Online

އެސްޓީއޯއިން ރޭ އެކްސްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނީ އެ ކުންފުނިން މިރެއިން ފެށިގެން ޑީސަލް ލީޓަރެއް ވިއްކާނީ 13.92 ރުފިޔާއަށް ކަމަށެވެ. އަދި ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ވިއްކާނީ 13.98 ރުފިޔާއަށް ކަމަށެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ކުރިން ޑީސަލް ލީޓަރެއް ވިއްކީ 14.62 ރުފިޔާ އަށެވެ. އަދި ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއް ވިއްކީ 14.33 ރުފިޔާ އަށެވެ. އެހެންކަމުން އެސްޓީއޯއިން މިވަނީ ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 0.70 ލާރި އަދި ޕެޓްރޯލް ލީޓަރަކުން 0.35 ލާރި އަގުހެޔޮ ކޮށްފައެވެ.

މިއީ މިއަހަރު އެސްޓީއޯއިން ތެލުގެ އަގުހެޔޮ ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ތިން ފަހަރަކު ތެލުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *