Friday, 19 July 2024
Ads by

ބާމިންހަމް ސިޓީގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި ހުރި ރޫނީ އެމަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ބާމިންހަމް ސިޓީގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި ހުރި ރޫނީ އެމަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ނެރެމުން އައި ދަށް ނަތީޖާގެ ސަބަބުން ބާމިންހަމް ސިޓީގެ ކޯޗުކަމުން އިންގްލަންޑްގެ ފުޓުބޯޅަ ލެޖެންޑް ވޭން ރޫނީ ވަކިކޮށްފިއެވެ.

އިނގިރޭސި ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޑިވިޝަނުގެ ބާމިންހަމްގެ ކޯޗުކަމާ ރޫނީ ހަވާލުވީ މީގެ 83 ދުވަސް ކުރިންނެވެ.

ރޫނީ ހަވާލުވި ފަހުން ބާމިންހަމުން 15 މެޗު ކުޅެފައެވެ. އޭގެތެރއިން 9 މެޗުން ވަނީ ބަލިވިއެވެ. އަދި 4 މެޗުންވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ.

ރޫނީ ބާމިންހަމް އާއި ހަވާލުވިއިރު އެ ޓީމު އޮތީ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޓޭބަލްގެ ހަ ވަނައިގައެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ ގިނަ މެޗުތަކުން ބަލިވުމުގެ ސަބަބުން ޓީމުވަނީ 20 ވަނަ އަށް ވެއްޓިފައެވެ. އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 3-0 އިން ބަލިވި މި މެޗުގައި ބާމިންހަމްގެ ސަޕޯޓަރުން ވެސް ވަނީ ރޫނީ މަގާމުން ވަކިކުރަން ގޮވާލައިފަ އެވެ.

ރޫނީ ބާމިންހަމް އާ ގުޅުނީ އެމެރިކާ ލީގުގެ ޑީސީ ޔުނައިޓެޑަށް ކޯޗު ކަން ކޮށްދީފައެވެ. ޑީސީ ޔުނައިޓެޑާ ހަވާލު ވުމުގެ ކުރިން ރޫނީ ކޯޗިން ކެރިއަރ ފެށީ ޑާބީ ކައުންޓީ އިންނެވެ.

ރޫނީގެ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުން މެންޗެސްޓާރ ޔުނައިޓެޑުގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދި ނަމަވެސް އޭނާގެ ކޯޗިން ކެރިއަރުގައި މިހާތަނަށް  ކާމިޔާބީއެއް ހޯދޭގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ.

Ads by
މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

guest
0 ކޮމެންޓް
ހަބަރުގެ ތެރެއިން ހިޔާލު
...ހިޔާލުތައް ކިޔާލުމަށް
Ads by
ފަހުގެ ޚަބަރު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
Ads by
މަގުބޫލު
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި
ibu mother
ކުރީގެ ރައީސް ޞާލިހްގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
old-hands
ހީނަރުވެފައިވާ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވީ މިކަންތައްތަކަށް!
DSC_2970
މުސްތަޤްބަލުގައި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި ދަރިންތަކެއް ބިނާކުރުމަށް މިކަންކަމަށް ސަމާލުކަންދީ!
358230_17f4375f-3_
ސިޑްސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި