Ads by
ޚަބަރު
ސިންގަޕޫރުގެ އައު ބޮޑުވަޒީރަށް ރައީސް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ސިންގަޕޫރުގެ އައު ބޮޑުވަޒީރު ލޯރެންސް ވޮންގަށް، ރައީސް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު، ސިންގަޕޫރުގެ އާ ބޮޑުވަޒީރަށް ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެ ފޮނުއްވެވި މެސެޖުގައި ސިންގަޕޫރުގެ އާ ބޮޑުވަޒީރާ އެކު ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކޮށް، ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއާއި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ދާއިރާއިން ދެޤައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރެއްވުމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައީސް ޑރ. މުޢިއްޒު ވަނީ ބޮޑުވަޒީރުގެ ޒައާމަތުގައި ރާއްޖެއާއި ސިންގަޕޫރާއި ރައްޔިތުންނާ ދެމެދު އޮތް އެކުވެރިކަން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައިވެސް އިތުރަށް ބަދަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ވޮންގް އަކީ އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރެވެ. ލީގެ ބަދަލުގައި އޭނާ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް އައްޔަންކުރަން، ސިންގަޕޫރަށް 1965 ވަނަ އަހަރު މިނިވަންކަން ލިބުނީއްސުރެ ވެރިކަންކުރަމުން އަންނަ ޕީޕަލްސް އެކްޝަން ޕާޓީ (ޕީއޭޕީ) އިން ނިންމީ 2022 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

ސިންގަޕޫރުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ލީ ހްސީން ލޫންގް ވަނީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *