Ads by
ޚަބަރު
ޢިއްޒުއްދީން ފާލަން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އިން ފަށައިފި
ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ

ޢިއްޒުއްދީން ފާލަން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ، (އެމްޓީސީސީ) އިން ފަށައިފިއެވެ.

Ads by Eki Online

ޢިއްޒުއްދީން ފާލަން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ، އެ ފާލަން މަރާމާތު ނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެ، ފާލަން ވަރަށް ބޮޑަށް ވީރާނާވެފައިވާތީއެވެ. އެހެންކަމުން، މިހާރު ހުރި ފާލަން ރޫޅާލުމަށްފަހު އަލުން އެތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ފާލަން ވަނީ މިހާރު ބަންދުކޮށްފައެވެ.

ޢިއްޒުއްދީން ފާލަމަކީ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުތަކުގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އިއްޒަތްތެރިން މާލެއަށް ފައިބައިވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންކުރައްވާ ފާލަމެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރީގެ ފާލަން ރޫޅާލުމަށް ފަހު، އައު ފާލަމުގެ ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތާއި، ސްޓީލް ސްޓަރަކްޗަރ ފަރުމާކުރުމާކުރުމުގެ އިތުރުން ލަކުޑި އަދި މަތިވަޑާމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ނިންމާފައިވައިރު، މި ބޮޑު މަޝްރޫޢަށް ގާތްގަނޑަކަށް 11.7 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް އެމްޓީސީސީއިން ބުނެއެވެ. ޢިއްޒުއްދީން ފާލަން މަރާމާތުކޮށް ނިންމަން އެމްޓީސީސީއަށް ދީފައިވަނީ 270 ދުވަހެވެ.

ފާލަން އަލަށް ތަރައްޤީކުރުމުން، އެ ފާލަން ދިވެހި ސަޤާފަތް ރަމްޒުކޮށްދޭ އަދި، ފެންވަރު ރަނގަޅު ގިނަ ދުވަހު ބޭނުންކުރެވޭނެ ފާލަމަކަށްވާނެކަމަށް އެމްޓިސީސީއިން ވިދާޅުވެއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *