Ads by
ޚަބަރު
އިޕްސްވިޗް އަލުން ޕްރިމިއާ ލީގަށް

އިނގިރޭސި ދެވަނަ ޑިވިޝަން ނުވަނަ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ދެ ވަނަ މަގާމު ކަށަވަރުކޮށް، އިޕްސްވިޗް ޓައުން އިން 22 އަހަަރަށް ފަހު އަލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ޕްރޮމޯޓްވެއްޖެއެވެ.

Ads by Eki Online

އެ ޓީމުން ދެވަނަ ޑިވިޝަނުން ޓޮޕް ޑިވިޝަނަށް އެރިއިރު، ތިންވަނަ ޑިވިޝަނުން ދެވަނަ ޑިވިޝަނަށް ކޮލިފައިވީ މިދިޔަ ސީޒަންގައެވެ. އިޕްސްވިޗުން ޖެހިޖެހިގެން ދެ ސީޒަނުގައި ދެ ޑިވިޝަނުން ޕްރޮމޯޓްވެ، ޕްރިމިއާ ލީގަށް އައިއިރު، އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހުރީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު، ކިއެރަން މެކްކެނާއެވެ.

އިޕްސްވިޗަކީ 2011-2012 ވަނަ ސީޒަނުގައި ސައުތެމްޓަނަށް ފަހު، ޖެހިޖެހިގެން ދެ ސީޒަނުގައި ޕްރޮމޯޓްވެ ޕްރިމިއާ ލީގަށް އައި ފުރަތަމަ ޓީމެވެ.

ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ ގޮތުގައި ކޮލިފައިވީ ކުރިން ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ލެސްޓަ ސިޓީއެވެ.

އަދި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފަހު ކޮލިފައިން ޖާގަ ލިބޭ ޓީމެއް ކަނޑައެޅޭނީ ޕްލޭއޮފް ބުރުންނެވެ. ޕްލޭއޮފްގެ އެއް ސެމީގައި ކުޅެނީ ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑާއި ނޮރިޗް ސިޓީއެވެ. އަނެއް ސެމީގައި ވެސްޓް ބްރޮމްވިޗް އަލްބިއަން އާއި ސައުތެމްޓަންއެވެ. މި ހަތަރު ޓީމުގެ ތެރެއިން އެއް ޓީމަކަށް އަންނަ ސީޒަނުގެ ޕްރިމިއާ ލީގުން ޖާގަ ލިބޭނެއެވެ.

Ads by
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *